Juridische Mededeling

Aanbieder van deze website en FimkTeam distributeur voor Duitsland, Oostenrijk, Nederland, België, Luxemburg en Frankrijk

IDC Klaassen Int’l OHG
Am Brambusch 22
44536 Lünen
Duitsland
IDC Mail
‭Tel. +49 231 49 62 99 96

Algemeen directeur: Martin Klaassen
Registratienummer bij de plaatselijke rechtbank Dortmund: A17623
Identificatienummer voor de omzetbelasting volgens § 27 a wet op de omzetbelasting: DE 287835802
WEEE-Reg. Nr.: DE 20900480
LUCID-registratienummer: DE2987 7007 00768
EORI: EN298239036030838

We proberen altijd een overeenkomst te bereiken met onze klanten. De Europese Commissie biedt een Online Dispute Resolution (OS) platform aan, dat u hier kunt vinden: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Wij zijn niet verplicht en ook niet bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenarbitragecommissie.

Ontwikkeling en productie

FinkTeam
Karl-Heinz Fink
Maxstraße 75
45127 Essen
Germany
Tel.: +49 201 236412

www.finkteam.de

Disclaimer

Bij directe of indirecte verwijzingen naar externe websites (“hyperlinks”), die buiten het verantwoordelijkheidsgebied van de auteur vallen, zou een aansprakelijkheidsverplichting alleen van kracht worden als de auteur op de hoogte is van de inhoud en het voor hem technisch mogelijk en redelijk is om het gebruik in het geval van illegale inhoud te voorkomen. De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk dat op het moment van het plaatsen van de links geen illegale inhoud op de gelinkte pagina’s te zien was. De auteur heeft geen invloed op de huidige en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteurschap van de gelinkte pagina’s. Daarom distantieert de auteur zich hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte/verbonden pagina’s die na het plaatsen van de link werden gewijzigd. Deze verklaring geldt voor alle links en verwijzingen binnen het eigen internetaanbod en voor externe vermeldingen in gastenboeken, discussieforums, linkdirectory’s, mailinglijsten en alle andere vormen van databases die door de auteur zijn opgezet en waarvan de inhoud toegankelijk is en naar externe partijen kan worden geschreven. Voor illegale, foutieve of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van dergelijke informatie is alleen de aanbieder van de pagina waarnaar wordt verwezen aansprakelijk, niet degene die alleen via links naar de betreffende publicatie verwijst.

Auteursrecht en merkenrecht

De auteur streeft ernaar de auteursrechten van de gebruikte afbeeldingen, grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in alle publicaties in acht te nemen, zelfgemaakte afbeeldingen, grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken of licentievrije grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken. Alle binnen het internetaanbod genoemde en eventueel door derden beschermde merknamen en handelsmerken zijn onbeperkt onderworpen aan de bepalingen van het betreffende geldende merkenrecht en de eigendomsrechten van de betreffende geregistreerde eigenaars. De loutere vermelding van een merk betekent niet dat het niet door rechten van derden wordt beschermd! Het auteursrecht voor gepubliceerde, door de auteur zelf gemaakte objecten blijft uitsluitend bij de auteur van de pagina’s liggen. Het dupliceren of gebruiken van objecten zoals diagrammen, geluiden of teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder toestemming van de auteur. Verantwoordelijk voor de inhoud volgens § 5 TMG is Martin Klaassen, contactgegevens zie hierboven.