Garantie van de fabrikant

Lees de informatie “Verschil tussen garantie en waarborg” aandachtig door.

Elke FinkTeam-luidspreker wordt geleverd met vijf jaar fabrieksgarantie. Dit is een fabrieksgarantieperiode, afhankelijk van het type product, en is alleen geldig voor apparatuur die is geregistreerd op de registratiepagina op www.idc-klaassen.com. Schade of defecten veroorzaakt door een of meer van de volgende voorwaarden vallen niet onder deze garantie

  • Misbruik, verwaarlozing of het niet opvolgen van de instructies in de gebruikershandleiding
  • Het aansluiten of bedienen van het apparaat op een manier die niet in overeenstemming is met de technische of veiligheidsvoorschriften van het land waar het product wordt gebruikt.
  • Schade of defecten veroorzaakt door geweld of andere omstandigheden buiten de controle van de fabrikant.

Indien bij een inspectie/reparatie van het product door FinkTeam of haar vertegenwoordiger/geautoriseerde dealer blijkt dat het betreffende defect niet onder de garantie valt, moeten de inspectie-/reparatiekosten door de klant worden betaald. Producten die niet aan de garantievoorwaarden voldoen, kunnen op kosten van de koper worden gerepareerd wanneer het product door onbevoegd personeel (inclusief de gebruiker) wordt gerepareerd of geopend.